Saxtorphsvej:
De 3 grundejerforeninger skriver til Kommunen

Gf. Kanthusene v. Esben Christensen
Gf. Valby Vænge v. Tine Fredsted
Gf. Ankeret v. Jørn Jensen

Til: Borgmester Jesper Christensen

Kopi til: Overborgmester Frank Jensen, Borgmester Ninna Hedeager Olsen, Medlemmerne af Børne- og Ungeudvalget, Jakob Næsager

Vedr. Ny daginstitution på Saxtorphsvej 11

Den 16. marts 2020 var vi inviteret til møde hos dig vedr. kommunens planer om at etablere en 3. daginstitution på Saxtorphsvej i Valby. Mødet skulle afholdes i forlængelse af borgermødet i november 2019, hvor vi og mange andre udtrykte vores store modstand mod projektet, blandt andet på grund af de trafikale udfordringer, samt tabet af endnu et grønt område i kvarteret.
Fra de tre grundejerforeningers side havde vi set frem til mødet. Ikke mindst havde vi set frem til en seriøs og grundig opfølgning på de alvorlige problemstillinger, der er blevet rejst af lokale beboere i forlængelse af kommunens projektoplæg fra efteråret 2019.
I stedet erfarer vi nu, at du – i ly af corona-krisen og hen over hovedet på en stor gruppe lokale beboere – har valgt at arbejde videre med projektet. Herunder at der allerede er indgået konkrete aftaler med rådgivere samt igangsat en lokalplanproces.
Dette er en – mildt sagt – chokerende og helt uforståelig beslutningsproces for os der skal leve med konsekvenserne af et kommende byggeri i mange år fremover. (…)

Læs videre > Svarbrev til Jesper Christensen maj 2020 [pdf]

Denne mail blev sendt til Jesper Christensen d. 14/5:

  • Jesper Christensen har kvitteret for modtagelsen og lover svar i løbet af 10 dage.
  • Overborgmesteren har kvitteret for modtagelsen og meddelt at da han kun er cc vil han formentlig ikke svare.
  • BUF sekretær Lene Andreasen har kvitteret for modtagelsen og vil fordele til respektive direktører.

Grundejerforeningernes bidrag til ”Åben tegnestue”

Til: aabentegnestue@kk.dk

Vedr. Grundejerforeningernes input til ”Åben tegnestue” Saxtorphsvej 11, Valby.

Indledningsvist vil vi gerne påpege, at en tidsfrist på blot 1½ uge til at komme med input til et kommende projekt, ikke er et udtryk for seriøs inddragelse af beboerne i området.
Det er derfor vores klare forventning, at nærværende bidrag til den videre proces danner afsæt for en særskilt og direkte dialog om projektets videre forløb mellem rådgiver og grundejerforeningerne (…)

Læs videre > Input til lokalplanproces for kommende institutiuonsbyggeri på Saxtorphsvej [pdf]

Invitation til virtuel tegnestue om ny daginstitution på Saxtorphsvej i Valby

Bilag: Saxtorpsvej møde m lokaludvalg+grundejere d. 16. marts 2020 [pdf]

Grundejerforeningen har 6. maj modtaget nedenstående mail  fra
Københavns Børne- og ungdomsborgmester. Kommunen arbejder videre med
planlægningen af en tredje institution på Saxtorphsvej, på Den Grønne
Plet. Grundejerforeningen arbejder stadig for, at projektet ikke
bliver en realitet – af alle de årsager, der kan findes i andre
artikler, film m.v. her på hjemmesiden.

Vi opfordrer imidlertid alle i kvarteret, der har lyst, til at deltage
i den “åbne tegnestue”, hvor der frem til 18. maj er mulighed for at
komme med input til byggeprojektet:
https://byk.kk.dk/artikel/ny-daginstitution-paa-saxtorphsvej-i-valby
det er nu, chancen er der for at byde ind med bekymringer og forslag –
der kommer ikke en runde mere senere. Der er ingen formkrav, så alle
kan være med!

Mail fra borgmesteren:

Kære grundejerforeninger Ankeret, Kanthusene, Valby Vænge og Lyset

Vi havde et møde i kalenderen vedr. ny daginstitution på Saxtorphsvej
den 16. marts, som blev aflyst grundet corona situationen. Det er jeg
selvfølgelig rigtig ærgerlig over.

Jeg sender jer hermed det materiale, som var udarbejdet til mødet. I
materialet kan I se en beskrivelse af de forskellige alternative
placeringer, der er undersøgt, og hvilke muligheder der er for at
ændre den trafikale situation. Teknik- og Miljøforvaltningen har
oplyst mig om, at den trafikale drøftelse bliver en del af
lokalplansprocessen, som Byggeri København sætter i gang fra i dag,
den 6. maj, med en åben virtuel tegnestue. Som en del af denne
virtuelle tegnestue præsenteres de forskellige trafikale muligheder,
hvor der så er mulighed for at give sit besyv med som lokaludvalg,
grundejerforening, borger og andre interessenter. Fordi det bliver
virtuelt bliver det ikke en decideret drøftelse, der var jo
oprindeligt planlagt workshops til drøftelser, men pga. corona
afholdes der i stedet åben virtuel tegnestue.

Materialet er udarbejdet i samarbejde med Økonomiforvaltningen, der
har lavet forundersøgelserne af de alternative placeringer, og Teknik-
og Miljøforvaltningen, der har arbejdet med de trafikale udfordringer
og muligheder.

https://byk.kk.dk/artikel/ny-daginstitution-paa-saxtorphsvej-i-valby

Hvis I har behov for videre drøftelse, så skriv gerne en mail, og
evt. kan vi også fange hinanden pr. tlf.

Bedste hilsner

Jesper

Jesper Christensen
Børne- og ungdomsborgmester

_____________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Københavns Rådhus
1599 København V
Telefon  +45 33 66 20 00
E-mail: borgmester@buf.kk.dk