Servicemeddelelse

Hjemmesiden har for nylig gennemgået en omfattende opdatering:
Der blev tilføjet en række sektioner og sider, bl.a. om kvarterets historie — herunder vejnavne –, bygningernes vedligeholdelse, samt lån af værktøj.
Det er nu igen mulig at betale kontingent ved at tilmelde sig Nets betalingsservice.

Forslag eller rettelser modtages gerne!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.