Grundejer­foreningen

Foreningen er for dig

Foreningen Valby Vænge er til for at støtte beboernes sammenhold, værne om kvarterets kvaliteter, og fremme interessen for bevaring og udvikling. Websitets formål er at være en informations- og inspirationskilde for beboerne og andre interesserede.

Du kan gøre en forskel

Bliv aktiv medlem og få indflydelse på dit nærmiljø.

  • Vær med i udvalgsarbejdet
  • Du kan også blive medlem af bestyrelsen
  • Mød op til generalforsamlingen

Kontakt

(Sendes til formanden)