Historie

De 120 huse i Valby Vænge stod færdige i 1918. Bygherre var grosserer Albert Svendsen, som fik billige lån af Københavns Kommune. Som modydelse blev der tinglyst en tilbagekøbsret på samtlige huse. Den betød, at Københavns Kommune kunne købe grundene tilbage til en yderst favorabel pris. Tilbagekøbsretten eksisterer stadig på nogle ejendomme, men mange husejere i området har valgt at købe sig fri af den.

Tidlig luftfoto
Luftfoto fra 20’erne (Klik for at forstørre)

Samtlige huse er bygget af genbrugsmaterialer primært hentet fra den gamle hovedbanegård (dér, hvor Palads-biograferne ligger i dag), men også fra andre af datidens byggepladser i København. Det betyder, at næsten alle byggematerialerne er mindst 150 år gamle.

Oprindelig var der 120 huse, men ét er siden revet ned, fordi det var angrebet af hussvamp. I 2011 blev dette hus dog genopført, i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

Fra starten var husene næsten ens. Men også kun næsten. Arkitekten insisterede på, at der skulle være små forskelle. Fx tegnede han nogle huse med valm, andre med spids gavl. Skorstenene blev ikke placeret ens. Afstanden mellem facaderne på hovedbygning og sidebygning blev tilpasset forhavens størrelse jo større forhave, jo større afstand mellem de to bygningsdele. Desuden blev husene tilpasset de materialer, der kunne skaffes. Derfor er hullet til døre fx forskellig fra hus til hus.

Husene blev til gengæld bygget parvis ens. Og det skal husene forblive. Det var et af de mest klare punkter i den facadecensur, som Københavns Kommune havde pålagt området og som betød, at man skulle søge om tilladelse, hvis man ønskede selv den mindste ændring af facaden.
Servitutten blev ophævet da lokalplanen fra d. 20-02-2008 trådte i kraft. Denne bevarende lokalplan indeholder mere tidsvarende bestemmelser men har stadigvæk til formål at fastholde områdets arkitektoniske særpræg.

Husene var oprindeligt udlejningsejendomme, som blev lejet ud til jernbanefunktionærer, små selvstændige håndværkere og andre, der flyttede ud af København eller flyttede fra land til by. Senere blev det andelsboliger. Og mod slutningen af anden verdenskrig blev det til ejerboliger. Men helt frem til årtusindeskiftet brugte Københavns Kommune stadig enkelte ejendomme som udlejningsejendomme.

» Læs også om vejenes navne…

» Besøg Valby Lokalhistoriske Selskab