Valby Vænge visen

Valby Vænge visen (2017 udgaven)

Valby Vænge visen [pdf]
Valby Vænge visen [txt]

Mel.: Noget om helte (”Livet er en morgengave”), af Robert Normann.

Som en lille grøn enklave
Gemt bag Vigerslev Allé
Ligger der en sjælden gave
Som man let kan overse
Valby Vænges huse spejles
i hinanden, to og to
Mens vort naboskab besegles
Af det sted hvor vi vil bo

Bag de næsten ens facader
er her stor mangfoldighed
Blomsterflor i myriader
Plæner der er klippet ned
Ganske små, vil man nok mene
Men med charme som de står
Bygget af de brugte stene
Fra den gamle banegård

Trange rum er ikke lykken
Så der bygges om og til
Udestue, bad og køkken
Hvis kommunen ellers vil
Trods lokalplans stramme regler
slides mangt en hobbykniv
Med lidt hjælp fra fælles trailer
og vort redskabskollektiv

Ikke alt er fryd og gammen
ren idyl og fuglefløjt
Når trafikken klumper sammen
Hvis en nabo spiller højt
Her er rotter i kloakken
Støj fra tog, trafik og fly
Men vi lever med virakken
Her på landet i vor by

Her er folk i hver en alder
Dyr der glemmer hvor de bor
Børn der cykler otte-taller
Fastelavn på smattet jord
Æblefest og liv på Fjæsen
Og en enkelt øl, måske –
Det er Valby Vænges væsen
Her bag Vigerslev Allé!

FESTUDVALGET 2017