Værktøj

Værktøj og udstyr

Grundejerforeningen råder over værktøj som kan lånes efter aftale:

  • Tagstige

    Henv.: Placering skifter. Man står for opbevaring indtil en ny beboer i foreningen låner den.

  • Radonmåler (x2)

    Henv.: Jeppe Kjellberg
    Mansasvej 23