Saxtorphsvej:
De 3 grundejerforeninger skriver til Kommunen

Gf. Kanthusene v. Esben Christensen
Gf. Valby Vænge v. Tine Fredsted
Gf. Ankeret v. Jørn Jensen

Til: Borgmester Jesper Christensen

Kopi til: Overborgmester Frank Jensen, Borgmester Ninna Hedeager Olsen, Medlemmerne af Børne- og Ungeudvalget, Jakob Næsager

Vedr. Ny daginstitution på Saxtorphsvej 11

Den 16. marts 2020 var vi inviteret til møde hos dig vedr. kommunens planer om at etablere en 3. daginstitution på Saxtorphsvej i Valby. Mødet skulle afholdes i forlængelse af borgermødet i november 2019, hvor vi og mange andre udtrykte vores store modstand mod projektet, blandt andet på grund af de trafikale udfordringer, samt tabet af endnu et grønt område i kvarteret.
Fra de tre grundejerforeningers side havde vi set frem til mødet. Ikke mindst havde vi set frem til en seriøs og grundig opfølgning på de alvorlige problemstillinger, der er blevet rejst af lokale beboere i forlængelse af kommunens projektoplæg fra efteråret 2019.
I stedet erfarer vi nu, at du – i ly af corona-krisen og hen over hovedet på en stor gruppe lokale beboere – har valgt at arbejde videre med projektet. Herunder at der allerede er indgået konkrete aftaler med rådgivere samt igangsat en lokalplanproces.
Dette er en – mildt sagt – chokerende og helt uforståelig beslutningsproces for os der skal leve med konsekvenserne af et kommende byggeri i mange år fremover. (…)

Læs videre > Svarbrev til Jesper Christensen maj 2020 [pdf]

Denne mail blev sendt til Jesper Christensen d. 14/5:

  • Jesper Christensen har kvitteret for modtagelsen og lover svar i løbet af 10 dage.
  • Overborgmesteren har kvitteret for modtagelsen og meddelt at da han kun er cc vil han formentlig ikke svare.
  • BUF sekretær Lene Andreasen har kvitteret for modtagelsen og vil fordele til respektive direktører.

Grundejerforeningernes bidrag til ”Åben tegnestue”

Til: aabentegnestue@kk.dk

Vedr. Grundejerforeningernes input til ”Åben tegnestue” Saxtorphsvej 11, Valby.

Indledningsvist vil vi gerne påpege, at en tidsfrist på blot 1½ uge til at komme med input til et kommende projekt, ikke er et udtryk for seriøs inddragelse af beboerne i området.
Det er derfor vores klare forventning, at nærværende bidrag til den videre proces danner afsæt for en særskilt og direkte dialog om projektets videre forløb mellem rådgiver og grundejerforeningerne (…)

Læs videre > Input til lokalplanproces for kommende institutiuonsbyggeri på Saxtorphsvej [pdf]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.