Saxtorphsvej

er opkaldt efter:

Matthias H. Saxtorph, 1822-1900

Matthias H. Saxtorph. Foto: Mary Steen

Matthias Hieronymus Saxtorph er født den 26. oktober 1822. Hans far er en af datidens berømte fødselslæger, senere professor og rektor ved Københavns Universitet Johan Sylvester Saxtorph, som blandt andet udviklede en mere skånsom fødselstang. Og var ivrig fortaler for større naturlighed ved fødsler.

Den unge Saxtorph bliver student på Borgerdydskolen 1839 og følger så i faderens fodspor. Han får den kirurgiske lægeeksamen som 23 årig, og efter en studierejse til Edinburgh bliver han lektor i kirurgi i 1855. Fem år senere får han professortitlen og arbejder ved Frederiks Hospital som kirurg og lærer.

Under krigen i 1864 udviklede Matthias Hieronymus et indædt had til tyskere i almindelighed. Under en våbenhvile i 1864 vækker han opsigt ved at være arrogant afvisende overfor den anerkendte tyske professor von Langenbeck, der er i København for at tilse en hårdt såret preussisk officer.

I 1868 er Matthias Hieronymus Saxtorph på studietur til Glasgow, hvor han ser, hvordan lægen Lister arbejder med sårrensning (antiseptik). Matthias Hieronymus tager metoden til sig og indfører den med stor succes på Frederiks Hospital, det første sted uden for Storbritannien. Antallet af sårinfektioner rasler ned, efterhånden som Saxtorph får undervist andre læger i brugen af antiseptik.

Trods de konkrete resultater, er Lister og hans metode stærkt omdiskuteret i europæiske lægekredse. I starten er Saxtorph en af meget få støtter, og det er Saxtorphs litterære forsvar for metoden, der senere baner vejen for en anerkendelse.

Som underviser beskrives Matthias Hieronymus Saxtorph som klar, præcis og med en stor portion lethed. Og han er ganske populær. Men hans personlighed udvikler sig ifølge Dansk biografisk Lexikon i mere og mere bizar retning. Hans tyskerhad er så voldsomt, at han boykotter al tysk lære indenfor lægevidenskaben. Alt afvises. Ikke mindst tankerne om specialisering. Med det resultat at hans undervisning bliver mere og mere bagudskuende.

Men arbejdet med antiseptikken indbringer ham en række titler, blandt andet som æresdoktor ved universiteterne i Edinburgh og Lund. Et par ridderkors falder der også af.

Som 48 årig gifter han sig med Maria Augusta Aagaard. De får 30 år sammen. Den 14. marts år 1900 dør Matthias Hieronymus.

» Læs mere…