Vejnavne

Et sundt område

Valby Vænge udgør cirka halvdelen af det såkaldte lægekvarter i Valby. Da vejene skulle navngives i 1912, fandt Københavns borgerrepræsentation det naturligt at opkalde samtlige veje efter nogle af datidens mest berømte læger. Begrundelsen lød:

» … og det vil være naturligt at knytte netop Lægenavne til det første Areal, Kommunen i den nyere Tid har lagt ud til Bebyggelse med Enkelthuse, Havebyer, og derved ligesom udtrykke, at man ønsker, at her skal være et Sted, hvor der hersker Sundhed, og hvor man ikke behøver andet af Lægen end hans Navn. «

Området, som i dag er Valby Vænge, var indtil århundredeskiftet gedigen landbrugsjord og regnes stadig for et “rent” område (hvis man kan tale om rene områder midt i Københavns Kommune). Men at beboerne »ikke behøver andet af Lægen end hans Navn«, er dog skudt en anelse over målet.

Læs mere om de enkelte veje