Fundament

Fundament


Husenes er bygget på temmelig skrøbelige fundamenter af slaggebeton, og de er generelt i en ret dårlig stand. Mange sokler er revnet, og sokkelpudsen har tendens til at skalle af og forvitre. Især ved husenes hjørner er der skader, fordi husene »sætter sig«, der hvor tyngdebelastningen fra de overliggende vægge er størst.

Problemerne er opstået, fordi der stiger fugt op fra jorden. Og det skyldes igen, at den slaggebeton, som i sin tid blev anvendt er af en ringe kvalitet — den består af cement, grus og en stor del slagger fra industrien.

Udbedring af fundamenter

Fundamenterne kunne forbedres på to måder. Men begge er meget arbejdskrævende og skal udføres præcist. Ellers vil man blot gøre ondt værre.

Den første metode er at udskifte fundamenterne med nye af beton (opskrift på betonblanding findes senere i dette kapitel). Udskiftningen skal ske i korte afsnit på max. 1 meter og med 1 meters mellemrum — det vil sige, at flere sokkelstykker fjernes helt. Inden da skal muren afstives, så den har noget at hvile på. Når betonen er hærdet efter 28 dage, kan de mellemliggende stykker à 1 meter skiftes ud. På hjørnerne udskiftes dog kun 0,5 meter til hver side ad gangen.

Den anden metode er at forstærke fundamenterne ved at støbe 5-10 centimeter beton uden på de eksisterende. Ved denne metode skal det gamle og det nye fundament »bindes sammen« ved at forankre dem med rustfri stålankre pr. cirka 50 centimeter. Ved denne metode er det vigtigt at sikre, at det nye fundament hviler på en meget fast grund, der ikke kan synke — jorden bør minimum stampes med maskine. Og det er vigtigt at bibeholde den eksisterende udluftning samt etableres ekstra udlufting fra den lave krybekælder mellem gulv og jord.

Pudsning af fundamenter

De fleste vil vælge den meget nemmere løsning: At reparere den ødelagte puds på soklen. Og det er der intet forkert i. Arbejdet kan man udføre selv, eller man kan bestille en murer, som er indstillet på at bruge de materialer, der er gengivet her.

Når fugten fra jorden trænger op gennem det porøse fundament, kommer fugten indefra og vil naturlig trænge ud gennem pudslaget. Det giver ofte frostsprængninger — især hvis der er brugt cement i pudsen, eller hvis den er malet over med plasticmaling. Både cement og plasticmaling lukker nemlig vandet inde — fugten ikke kan komme ud. Derfor er det vigtigt, at pudslaget ikke indeholder cement. Man bør udelukkende anvende en hydraulisk kalkmørtel (se materialeliste til dette kapitel).

Arbejdsmetoder ved pudsning

Når pudslaget skal repareres, fjerner man først al løs puds uden at beskadige slaggebetonen. Fjern store løse stykker. Fej derefter soklen ren fx med en stiv gadekost og skyl efter med vand.

Den hydrauliske mørtel stiller større krav til vejrforholdene end en cementmørtel. Mens arbejdet udføres og i hele tørretiden på 28 dage må temperaturen ikke komme under 5 grader. Desuden må kalkmørtelen ikke tørre for hurtigt — udføres arbejdet fx på en sydvendt sokkel i sommerperioden er det nødvendigt at vande soklen jævnligt (gerne flere gange dagligt). Har du en havesprøjte, er den det bedste værktøj, når sokkelreparationen skal vandes. Eller brug haveslange med tynd stråle eller forstøvning. Da mørtelen hærder ved vand, kan man ikke vande for meget. Hærdningstiden forbliver den samme, uanset hvor meget vand der sprøjtes på.

Fundamentet skal være vådt, inden pudsearbejdet kan starte. Ellers vil fundamentet suge vand fra det nye pudslag, og det kan forringe holdbarheden ganske betragteligt.

Det første lag ny puds »kastes« på. Bland en mørtel, der er tynd som vælling, og kast den på med en murerske. For ikke-øvede vil dette arbejde svine en del i starten, og måske kommer der mere mørtel på jorden end på fundamentet. Men bliv ved! Denne arbejdsmetode er vigtig for pudsens vedhæftning på slaggebetonen. Når der er et jævnt, tyndt lag overalt, skal det udkastede »sætte sig«. Det vil sige, at det tynde lag skal tørre så meget, at den kan jævnes med et pudsebræt. Derefter skal laget tørre igen, indtil det er helt hvidt. Og først da er det klar til næste behandling.

Det næste lag skal også kastes på med murerske. Mørtelen bør være som en lind grød. Derefter skal laget igen have tid til at sætte sig, inden det fyldes op rettes af med et pudsebræt Hvis overfladen skal have en ru overflade (svummes), udjævnes pudslaget med en hvidtekost og en smule vand.

Materialer til reparation af fundament

Til at forstærke det gamle fundament ved at støbe en ny sokkel uden på det eksisterende fundament anvendes en betonblanding, som kaldes 5 MN. Blandingsforholdet (cement/sand/sten) skal være 1/4/7 plus vand.

Til pudslag på fundament anvendes en hydraulisk kalkmørtel, der hedder 1:3 kkh 100/400. Den består af 1 del jura-kalk og 3 dele sand (med kornstørrelse på 0-4 mm). Blandingen købes fx. hos KALK eller Genbyg. Inden brug tilsættes vand, indtil mørtelen har den konsistens, som er anbefalet ovenfor.