Teknik- og Miljøudvalgets beslutning vedr. lokalplan Saxtorphsvej II

På trods af fortsatte protester fra grundejerforeningerne og store bekymringer vedrørende ikke mindst trafik, fortsætter Københavns Kommune arbejdet med at bebygge den sidste del af Den Grønne Plet på Saxtorphsvej med en stor institution.

Lokalmiljøet – det at Den Grønne Plet er netop dét, en grøn plet i et ellers bebygget område, der giver mulighed for at børn kan mødes og spille bold m.v. – er tilsyneladende ikke vigtigt nok til at indgå i drøftelserne og argumentationen.

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 11. januar 2021

Indstillingen blev godkendt med 9 stemmer mod 2. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A, B, F, V, Ø og Å.

Imod stemte: C og O.

 

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:

“Partierne anerkender, at lokalområdet er presset trafikmæssigt. Partierne ønsker et budgetnotat udarbejdet på en trafiksanering af området omkring Saxtorphsvej, der bl.a. tager stilling til mulighederne for at etablere ensretning eller trafikø. Vi vil hurtigt invitere beboerne, grundejerforening, Lokaludvalg mm. til dialog om dette”.

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

“Dette byggeri giver en uønsket fortætning i villakvarteret i Valby. Vi kan derfor ikke støtte dette lokalplanforslag. Byggeri af endnu en daginstitution mellem to øvrige daginstitutioner vil give alt for meget trafik i dette villakvarter og skabe kaotiske forhold og sætte trafiksikkerheden over styr.”

 

Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

“Etableringen af endnu en daginstitution risikerer at skabe mere trafik på en i forvejen meget lille vej, derfor ser Venstre gerne at muligheden for at etablere bedre til- og frakørselsforhold i forbindelse med institutionerne.”

» Se hele teksten på kk.dk