Invitation til virtuel tegnestue om ny daginstitution på Saxtorphsvej i Valby

Bilag: Saxtorpsvej møde m lokaludvalg+grundejere d. 16. marts 2020 [pdf]

Grundejerforeningen har 6. maj modtaget nedenstående mail  fra
Københavns Børne- og ungdomsborgmester. Kommunen arbejder videre med
planlægningen af en tredje institution på Saxtorphsvej, på Den Grønne
Plet. Grundejerforeningen arbejder stadig for, at projektet ikke
bliver en realitet – af alle de årsager, der kan findes i andre
artikler, film m.v. her på hjemmesiden.

Vi opfordrer imidlertid alle i kvarteret, der har lyst, til at deltage
i den “åbne tegnestue”, hvor der frem til 18. maj er mulighed for at
komme med input til byggeprojektet:
https://byk.kk.dk/artikel/ny-daginstitution-paa-saxtorphsvej-i-valby
det er nu, chancen er der for at byde ind med bekymringer og forslag –
der kommer ikke en runde mere senere. Der er ingen formkrav, så alle
kan være med!

Mail fra borgmesteren:

Kære grundejerforeninger Ankeret, Kanthusene, Valby Vænge og Lyset

Vi havde et møde i kalenderen vedr. ny daginstitution på Saxtorphsvej
den 16. marts, som blev aflyst grundet corona situationen. Det er jeg
selvfølgelig rigtig ærgerlig over.

Jeg sender jer hermed det materiale, som var udarbejdet til mødet. I
materialet kan I se en beskrivelse af de forskellige alternative
placeringer, der er undersøgt, og hvilke muligheder der er for at
ændre den trafikale situation. Teknik- og Miljøforvaltningen har
oplyst mig om, at den trafikale drøftelse bliver en del af
lokalplansprocessen, som Byggeri København sætter i gang fra i dag,
den 6. maj, med en åben virtuel tegnestue. Som en del af denne
virtuelle tegnestue præsenteres de forskellige trafikale muligheder,
hvor der så er mulighed for at give sit besyv med som lokaludvalg,
grundejerforening, borger og andre interessenter. Fordi det bliver
virtuelt bliver det ikke en decideret drøftelse, der var jo
oprindeligt planlagt workshops til drøftelser, men pga. corona
afholdes der i stedet åben virtuel tegnestue.

Materialet er udarbejdet i samarbejde med Økonomiforvaltningen, der
har lavet forundersøgelserne af de alternative placeringer, og Teknik-
og Miljøforvaltningen, der har arbejdet med de trafikale udfordringer
og muligheder.

https://byk.kk.dk/artikel/ny-daginstitution-paa-saxtorphsvej-i-valby

Hvis I har behov for videre drøftelse, så skriv gerne en mail, og
evt. kan vi også fange hinanden pr. tlf.

Bedste hilsner

Jesper

Jesper Christensen
Børne- og ungdomsborgmester

_____________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Københavns Rådhus
1599 København V
Telefon  +45 33 66 20 00
E-mail: borgmester@buf.kk.dk

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.