Byggeriet af ny daginstitution på Saxtorphsvej – begrænsning af parkering

Vi har fået denne meddelelse fra Niras:

Kære naboer til byggepladsen på Saxtorphsvej

Grundejerforeningen Valby Vænge

Vi er nu nået så langt med byggeriet, at vi skal til at foretage opstilling af betonelementer til bygningen. Hertil kommer der også opsætning af tagspær, samt løft af ventilationsanlæg ind i tagetagen.

I den forbindelse vil der fra på onsdag den 9. marts 2022 og frem til den 18. maj 2022 forekomme en del transport med store køretøjer i forbindelse med krankørsel og leverancer af materialer og udstyr. Transporterne vil foregå fra Vigerslev Allé og frem til byggepladsområdet på Saxtorphsvej 15.

Vi vil i perioden skilte med parkeringsforbud på en del af Saxtorphsvej fra kl. 06.00-18.00 på hverdage. Fortovet ud for byggepladsområdet vil blive afspærret og der vil være henvisning til modsatte fortov for fodgængere.

Vi beklager den gene dette måtte medføre.

På vegne af:

Byggeri København, Københavns Kommune

Det er sidst chance for Saxtorphsvej

Nyt forslag til løsning af trafiksanering

Fra kommunal side er der forestået en kombination af ensretning og standsningsforbund. En løsning, som direkte er blevet frabedt af lokale borgere. Det vil blot genere endnu flere.

Konservative har derfor foreslået, at den valgte løsning af trafiksanering rundt om Saxtorphsvej tilsidesættes til fordel for ny løsning, som tager udgangspunkt i beboernes og grundejerforeningens forslag.

https://valbyliv.dk/artikel/det-er-sidst-chance-for-saxtorphsvej

(valbyliv.dk)