Bøn til rådhuset: Genovervej den nye institution på Saxtorphsvej

Bøn til rådhuset: Genovervej den nye institution på Saxtorphsvej

Selv om det ser ud til, at beslutningen allerede er truffet, kommer vi i vores høringssvar og i et åbent brev til kraftigt at bede politikerne om at genoverveje den nye institution på Saxtorphsvej. Det er der tre grunde til:

  • Der blev givet et løfte fra Borgerrepræsentation i 1995, da de to nuværende institutioner blev anlagt, om at friholde de sidste 2000 m2 af idrætspladsen for byggeri
  • Trafikproblemerne på villavejen er ikke løst med indsatserne beskrevet i lokalplanforslaget
  • Prognoserne understøtter ikke længere behovet for institutionen