Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Valby Vænge
søndag den 16. april 2023 kl. 16.00-16.30
Pladsen på Eschrichtsvej ved siden af hjertestarteren
(Eschrichtsvej 39)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2023 [pdf]

På den ordinære generalforsamling den 22. marts 2023 lykkedes det ikke at få valgt en ny formand for vores forening, fordi ingen stillede op til posten.

Bestyrelsen indkalder derfor til ekstraordinær generalforsamling for at få valgt en formand.

Det er afgørende for foreningen, at der bliver valgt en formand, som er foreningens repræsentant overfor myndigheder, andre grundejerforeninger mv.

3 timers tidsbegrænset parkeringszone omkring Vigerslev Allé

Skriv høringsvar

Forslaget i korte træk:

  • Den tidsbegrænsede parkeringszone oprettes med 3 timers tidsbegrænsning på hverdage fra 08-22.
  • Det betyder, at parkering er gratis for alle, men man kan maksimalt parkere 3 timer i tidsrummet 8-22 mandag til fredag.
  • Beboere med adresse inden for den tidsbegrænsede zone kan ansøge om beboerlicens. Der udstedes max 1 licens pr. person over 18 år i husstanden. Licensen er gratis og undtager fra tidsbegrænsningen.
  • Virksomheder med adresse i zonen kan få licenser til rene erhvervskøretøjer, der er tilknyttet virksomheden. Der er ikke begrænsning på antal erhvervslicenser. Licensen er gratis og undtager fra tidsbegrænsningen.
  • Der vil blive etableret en ordning med gæstelicenser. Hver beboer inden for zonen over 15 år kan ansøge om max 10 gæstelicenser pr. person om året. Gæstelicensen gælder for én kalenderdag til det køretøj, som det er udstedt til.
  • Parkeringszonen med tre timers tidsbegrænsning vil gælde på kommunale veje og private fællesveje inden for nedenstående område. Parkeringszonen vil ikke gælde på privat grund/private veje

Omdiskuteret byggeri går ind i sin afgørende fase: – Vi tror, det her bliver farligt

VALBYLIV

Opførelsen af en tredje daginstitution ved en smal villavej har fået beboerne til at frygte for kvarterets ve og vel. De mener ikke, at området, der er fyldt med børnefamilier, kan rumme mere trafik.

https://valbyliv.dk/artikel/omdiskuteret-byggeri-g%C3%A5r-ind-i-sin-afg%C3%B8rende-fase-vi-tror-det-her-bliver-farligt