Generalforsamling 2022

Generalforsamlingen, mandag d. 10. januar kl. 19:00, afholdes virtuelt

Grunden til, at vi holder generalforsamling så tidligt på året, er, at der er frist for opstilling af kandidater til Valby Lokaludvalg i næste uge, og vi tror og håber, at vi har mindst en kandidat denne gang.

Regnskab 2021 og budget 2022

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.