Bøn til rådhuset: Genovervej den nye institution på Saxtorphsvej

Bøn til rådhuset: Genovervej den nye institution på Saxtorphsvej

Selv om det ser ud til, at beslutningen allerede er truffet, kommer vi i vores høringssvar og i et åbent brev til kraftigt at bede politikerne om at genoverveje den nye institution på Saxtorphsvej. Det er der tre grunde til:

  • Der blev givet et løfte fra Borgerrepræsentation i 1995, da de to nuværende institutioner blev anlagt, om at friholde de sidste 2000 m2 af idrætspladsen for byggeri
  • Trafikproblemerne på villavejen er ikke løst med indsatserne beskrevet i lokalplanforslaget
  • Prognoserne understøtter ikke længere behovet for institutionen

Baby-boomet i Valby Nord er aflyst!

Udvikling i antal børn i Valby Nord
Befolkningsprognose for 0-5 årige
Datakilde: Københavns Kommune via aktindsigt

Københavns Kommune påstår, at det er et hastigt stigende behov for institutionspladser i Valby Nord, der er årsagen til, at man er nødt til at bygge på netop Den Grønne Plet på Saxtorphsvej.

Læs mere » Faktaark Udviklingen i antal børn

Det reelle behov for flere institutionspladser frem til 2024 er 34.